Jak  Johann Wolfgang von Goethe nauczył się kilku języków?

Jak Johann Wolfgang von Goethe nauczył się kilku języków?

Niniejszy wywiad jest cyklem rozmów z różnymi osobami, które nauczyły się drugiego języka. Będę pytała jak się uczyły i analizowała czynniki, dzięki którym osiągnęły biegłość w posługiwaniu się danym językiem. Na początek zapytałam wielkiego niemieckiego pisarza...